Vlastníci

K 31. 12. 2016  má Žilovská zemědělská a. s. smluvně nebo ve vlastnictví 1.698,42 ha zemědělské půdy.  Z této výměry je 1.440,63 ha orné půdy a 257,79 ha travních porostů. Naše společnost eviduje celkem 635 pachtovních smluv na pronájem zemědělské půdy. V tomto počtu jsou i nájemní smlouvy se Státním pozemkovým úřadem ČR a pachtovní smlouvy s různými obcemi v okolí Žilova. Žilovská zemědělská a.s. k 31. 12. 2016 vlastní přímo 168,23 ha zemědělské půdy.