Akcionáři

Společnost k 13. 5. 2016 evidovala 230 akcionářů, kteří vlastní celkem 40.057 kusů akcií, vystavených na jméno. Jedná se o listinný cenný papír.

Počet vydaných akcií 40 057
Usnášeníschopnost valné hromady 30,0%
Počet akcií 12 018
Počet akcií v držení zaměstnanci 11 751
Představenstvo (bez zaměstnanců) 930
Dozorčí rada (bez zaměstnanců) 100
Celkem 12 781
Valná hromada rozhoduje prostou většinou tj. 6 010
O změně stanov rozhodují 2/3 přítomných akcionářů 8 013
Počet akcií představenstva 8 023
Největší počet akcií jednoho akcionáře 6 783
Podíl na všech akciích 16,93 %