Živočišná výroba

ŽILOVSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ - kvalita podepsaná poctivou prací

S pokorou k přírodě a respektem ke zvířatům chováme masný skot plemene Masný Simentál a Holštýnský černostrakatý skot.

Masné plemeno Masný Simentál chováme na celoroční pastvě u obce Nevřeň a na farmě Tatiná vykrmujeme masné býky. Černostrakatý skot Holštýnského plemene do dvou let věku pak najdete v odchovně mladého dobytka v Tatiné. Produkční krávy Holštýnského plemene, vysokobřezí jalovice a ostatní mladý dobytek chováme na farmě v Žilově.

Nová stáj, unikátní zařízení

30. listopadu 2009 jsme uvedli do provozu novou stáj pro odchov mladého dobytka, která vznikla rekonstrukcí kravína v Tatiné. V této stáji je provozován jako jediný v ČR plně automatický krmný vozík od firmy MULLERUP, který se automaticky plní a pohybuje nad krmným stolem, který zásobuje několikrát denně vysokým mixem.

31. května 2013 jsme zahájili výkrm mladých býčků masného plemene Charolais na farmě Tatiná. Prvních patnáct kusů dosáhlo průměrnou živou váhu 680 kg. V současné době jsme stáj zrekonstruovali (nové podlahy, krmný stůl, střecha, napájení, protiprůvanové opatření a rozšíření o přilehlou stodolu) a vykrmujeme celkem 49 kusů masných býků.

Přehled o množství chovaného skotu udává následující tabulka:

Přehled množství chovaného skotu

Pohyb skotu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Dojnice 276 268 302 281 306 292 284
VBJ 21 42 26 44 38 23 29
MCHS kravín Žilov 80 84 54 84 72 65 74
Telata savá 35 35 50 58 56 55 46
Telata odstavená 35 30 23 22 30 39 39
MCHS teletník Žilov 31 35 38 9 14 25 21
MCHS Tatiná 72 77 95 83 67 53 67
Výkrm býků Tatiná 0 0 0 25 49 0 39
Krávy na pastvě 44 45 57 60 58 54 59
MCHS na pastvě 28 30 43 14 10 17 9
Plemenní býci Masný simentál 2 2 2 2 2 1 2
Celkem 624 648 690 682 701 625 669

Úspěchy v číslech

Stav k 31. prosinci 2016:

Celkem krav: 284 kusů

Na kruhové dojírně dojeno: průměrně 245 kusů

Užitkovost: na dojené krávy 29,67 l syrového kravského mléka v kvalitě Q CZ*

* průměrný tuk ve výši 3,86% a průměrné bílkoviny ve výši 3,48% v litru prodaného mléka

 

Jediným odběratelem veškerého vyrobeného syrového kravského mléka je společnost HOLLANDIA KARLOVY VARY s.r.o.

Spolupracujte s námi

Vyzkoušejte naše produkty a staňte se spokojeným odběratelem. Kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře.