Rostlinná výroba

ŽILOVSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ - vyšší kvalita neexistuje

K 31. prosinci 2016 jsme hospodařili na 1.698,42 ha zemědělské půdy, z toho 168,23 ha vlastníme a 1.530,19 ha máme propachtováno od 633 drobných vlastníků. Tuto rozlohu tvoří:

 • 1.444,63 ha orné půdy,
 • 75,0 ha pastvy,
 • 182,79 ha trvalých travních porostů.

Prioritně se věnujeme pěstování obilovin a řepky olejné. Velkou pozornost a péči věnujeme zajištění krmimové základny pro naše stádo Holštýnského plemene v Žilově. Kvalitními pastvinami hýčkáme skot masného plemene Masný Simentál v Nevřeni a na farmě Tatiná.

Na první pohled poznáte ten rozdíl!

obilovinách  se naše síly a znalosti koncentrují na pěstování pšenice, jarního i ozimého ječmene, ovsatritikále. V roce 2016 se podařilo vypěstovat i kukuřici na zrno.

Věnujeme se i množitelským plochám osiv. Úroda v roce 2016 nevybočila z průměrů posledních let. 

Nad vším, co děláme, přemýšlíme. Pěstujeme v souladu s přírodou. Odměnou jsou plodiny nejvyšší kvality, pod kterými je podepsána poctivá lidská práce.

Úspěchy v číslech.

Ve vybraných komoditách ze sklizně roku 2016 jsme dosáhli následujících výnosů:

 • pšenice ozimá 511,15 ha: výnos 6,31 t
 • ječmen jarní 61,35 ha: výnos 4,41 t
 • ječmen ozimý 127,01 ha: výnos 4,94 t
 • tritikále 104,89 ha: výnos 5,65 t
 • oves 138,58 ha: výnos 3,78 t
 • řepka ozimá 184,63 ha: výnos 3,89 t

V současné době je oseto:

 • 278,25 ha řepkou
 • 128,76 ha ječmenem ozimým
 •   61,35 ha tritikále
 • 446,41 ha pšenicí
 • na jaře budeme sít:
 • 138,58 ha jetel na senáž
 • 64,76 ha ječmen jarní
 • 128,62 ha oves s podsevem jetele
 • 121,72 ha kukuřice na siláž
 • 72,18 ha hrách

Jsou vypracovány osevní plány na jařiny a hrách. Travní porosty budou využity na intenzivní chov masného plemene Charolais formou celoroční pastvy a zbývající plochy budou využity na senáže travní a sklizeň sena a otavy.

Pro setí ozimů v roce 2016 a jařin v roce 2017 byly zpracovány standardní osevní plány. Oseta bude veškerá orná půda, kterou má Žilovská zemědělská a.s. k dispozici.

Posklizňová linka na úpravu obilí

Pro efektivní práci a zachování maximální kvality využíváme moderní technologie. Investovali jsme do posklizňové linky pro úpravu obilí. Zjednodušili jsme tak proces zpracování a skladování zrnin.

Spolupracujte s námi

Vyzkoušejte naše produkty a staňte se spokojeným odběratelem. Kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře.