Účetní výkazy 2016

Hospodářské výsledky dle státních statistických výkazů - výsledovky a rozvahy za rok 2016.

K 31. 12. 2016 dosáhla Žilovská zemědělská a.s. velmi příznivých hospodářských výsledků. Zisk před zdaněním byl vytvořen ve výši 3.192 tis. Kč. Ověření správnosti účetnictví a vykázaného HV provedla auditorská firma Valda audit s.r.o.