Oznámení

Hospodářské výsledky dle státních statistických výkazů - výsledovky a rozvahy za rok 2016.

Více

Podmínky a způsob výplaty dividend za rok 2016.

Více

Svolání řádné Valné hromady.

Více

Výroční zpráva za rok 2015.

Více

Oznámení o svolání řádné Valné hromady.

Více

Výroční zpráva za rok 2014.

Více

Hospodářské výsledky dle státních statistických výkazů - výsledovky a rozvahy za rok 2014.

Více

Všem chovatelům mléčného skotu nabízíme mobilní boudy pro odchov savých telat.

Více