Rostlinná výroba

Přesvědčte se o prvotřídní kvalitě našich rostlinných produktů. Pěstujeme zejména pšenici, sladovnický a ozimý ječmen, tritikále, oves a řepku. Zjistěte, čím naše produkty vynikají nad ostatními. Vážíme si přírody a ona nám to vrací.

Objednejte u nás

Živočišná výroba

Za prvotřídní kvalitou našich živočišných produktů stojí respekt k přírodě. Život a podmínky chovu Holštýnského plemene na mléko a plemene Charolais a Masný Simentál jsou v souladu s welfare a úctou ke zvířeti.

Přesvědčte se

Mechanizace

Pomocí vlastní špičkové techniky dosahujeme nejvyšších standardů zemědělské produkce. Klademe si vysoké nároky, které dodržujeme. S touto mechanizací provádíme kvalitní zemědělské služby.

Prohlédněte si


Spolupracujte s profesionály!

Žilovská zemědělská a.s. je předním dodavatelem rostlinných a živočišných produktů. Mezi významnými odběrateli je například mlékárna HOLLANDIA = výrobce vynikajících jogurtů, Jatka Blovice, Loveland Nýřany, Masokombinát Písek a Miroslav Kovář. Zemědělské produkty rostlinné výroby míří také do zahraničí, zejména ke společnosti Bayernhof Hankofen GmbH, BayWa AG.      V tuzemsku pak k významným zpracovatelům potravinářské pšenice a ovsa.

Zodpovědný přístup k přírodě, spolehlivost a prvotřídní kvalita zemědělských produktů staví Žilovskou zemědělskou a.s. na přední příčku prověřených a vyhledávaných dodavatelů v ČR i mimo ni.